15 Şub 2007

IP idreslerini mysql tablolarında saklamak

Mysql'de ip adreslerini saklamak icin varolan bir veri tipi yok malesef.Web uygulamalarımda kullanmak için watchdog tarzında bir ortam geliştirmeye başladım bugün.Ip adreslerini mantıklı bir şekilde saklamak ve daha sonra kolayca ulaşabilmek için kullanılan yöntemleri merak ettim.
Google'da birkaç aramadan sonra buldugum birkaç ipucunu buraya yazayım istedim.

mysql'de unsigned int(11) tipinde bir alan acip php'nin ip2long fonksiyonu ile donusturme islemi yapmak bir yontem.

$ip = '127.0.0.1';

$long_ip = ip2long($ip);İkinci bir yöntem ise mysql ile gelen INET_ATON() ve INET_NTOA() fonksiyonları.

insert into table (ip) values (INET_ATON('127.0.0.1')) /* 2130706433 */
select INET_NTOA(ip) as ip from table LIMIT 0,1000 /* 127.0.0.1 */


If you are using $_SESSION (or $HTTP_SESSION_VARS), do not use session_register(), session_is_registered(), and session_unregister().

2 Şub 2007

Friends at Micro$oft????

Zend Developer Zone'da bir yazıdan alıntıdır...


I received several emails from friends at Microsoft yesterday letting me know that they have released the second technical preview of FastCGI.

For those of you not familiar with FastCGI, here's a quick blurb from the FastCGI homepage.


Hatırlayacaksınız Oracle,Novell derken bir de Zend çıkmıştı karşımıza...

Malesef ben bu haberleri bazıları gibi soğukkanlı karşılayamıyorum, en hafif tabirle kendilerine işbirlikçi sıfatını uygun buluyorum ve midemi bulandırıyorlar.
Ve günülden bağlı bir özgür yazılım savunucusu olarak sırtımdan bıçaklanmışım hissi uyandırıyor bu şirketlerin yaptıkları...