9 Mar 2006

Garip bir d�nya...

Televizyon izlemek i�in pekte uygun bir g�n de�il san�r�m.Hele haberleri izlemek i�in...Nehre u�an otob�s,kendini patlatan bir insan(!)...
Nas�l bir para h�rs�d�r o ��f�r� uykusuz yola ��karmak ve nas�l bir onurdur onursuzca masum insanlar�n can�na kastetmek?
Haberler k�t�,dersler k�t�,para yok,bor� �ok,i� ba�� a�k�n,,"Can�m" da art�k beni sevdi�ini s�ylemiyor...Yine de sabah uyand���mda g�l�msemek umudunu ta��yorum i�im ac�sa da...
Ne garip de�il mi �u d�nya...

Hiç yorum yok: