6 Kas 2005

Bayram bayram bayram

B�t�n bayram boyunca evde yaln�zd�m.Bizim �ocuklar evlerine gittiler.Asl�nda yaln�z kalmakan ho�lan�r�m ama bu defa s�k�c� oldu biraz sanki...Ne mi yapt�m b�t�n hafta? Burada pek arkada��m kalmad��� i�in bende evdeydim hep do�al olarak.
D��ar� sadece al��veri� yapmak i�in ��kt�m.Film izledim,ders �al��t�m,�irketin yar�m kalan i�lerine bakt�m,python ile u�ra�t�m,ruhuma tecav�z etti biraz ama java script ile u�ra�mak zorunda kald�m biraz.Alt taraf� form kontrol� yapmak istemi�tim ama g�nlerce "Function has no properties" ya da "Function undefined"gibi hatalarla bo�u�tum durdum.Sonra �abalamaktan vazge�tim,o kazand�,u�ra�amam ben javascript falan,yaps�n kim istiyorsa...Kimi kad�r�yorum,vizelerden sonra Ajax z�mb�rt�s�na bakmam gerek. :(
�zledi�im filmlere daha sonra ayr�nt�l� olarak de�inece�im.�imdi biraz php...

Hiç yorum yok: