2 Kas 2005

U2 - Live @ Slane Castle - Dublin�ocuklu�umu k���k bir �ehirde ya�am�� olmamdan dolay� pek kolay haberimiz olamazd� malesef d�nya m�zi�inden,sinemas�ndan...
Bug�n dinledi�im m�zik te kalite ar�yorsam, bunu b�y�k oranda pek sevdi�im abime bor�luyum san�r�m.Ben daha ilk okuldayken o biryerlerden bulabildi�i alb�mleri bulur getirirdi bir �ekilde, bende dinlerdim severek tabi :) Asla unutmayaca��m anlardan birisi ilk okul ikinci s�n�fa giderken TRT 2'de Brian Adams'�n "Everything I Do" vidyosunu okula ge� kalmak pahas�na izlememdi,tabi annem de izin vermi�ti izlememe. :)
Bug�n elime U2'nun Dublin'de verdi�i m�thi� bir konser DVD'si ge�ti.Ger�ekten "It's a beautiful day U2", harika eglendim izlerken ve k�skand�m a��k�as�,m�thi� bir kalabal�k ve m�thi� bir performans,biz kendimizi "Kola Festivalleriyle" kand�ra dural�m adamlar e�leniyorlar...

Hiç yorum yok: