10 Ara 2005

Atlad�k i�te...

Oldum olas� anlamad�m �u web tasar�m i�inden,ama nedense yakla��k bir ay �nce kul�b�m�n web sitesini haz�rlamak istedi�imi belirttim arkada�lara,ka��nt�m vard� anla��lan...
�lk i� olarak google+free web templates+enter kombinasyonuyla �zerinde �al��abilece�im bir�eyler buldum.Birka� denemeden sonra g�zel �eyler ��kmaya ba�lad� asl�nda.Ama deneme yan�lma y�ntemiyle kolon ya da s�t�n eklemeye kalk�nca resimdeki gibi sonu�lar ka��n�lmaz oluyor.

1 yorum:

ismailasci dedi ki...

kolon ve s�tun ayn� �ey bu arada nas�l bir T�rk�e :)