10 Ara 2005

Kendini kand�ran insanlar d�nyas�

Mutlu olabilmek i�in ba�ka �ans�n�z olmayabiliyor........................

Hiç yorum yok: