10 Ara 2005

Kodzilla'dayiz

�anakkale'den birka� Bilgisayar M�hendisli�i ��rencisi arkada�la ge�en geceki IRC sohbetinden sonra birlikte �al��maya ve kodzilla.org arac�l���yla gezegeni istila etmeye karar verdik.
�lk olarak ish Python ile bir�eyler yazacak ve siteye adam ak�ll� bir g�r�n�� kazandiracak.
Sonra moon Ruby ile gezegen tarzinda bir kod geli�tirecek,ama �nce �devini bitirmesi gerekiyormu�. :) (Bu arada hem�eriye yak�n bir�eyler oldu�unu ��rendik aram�zda :)
Bende bu arada no db,no complication prensiplerinde bir blog uygulamas� yaz�cam php ile.Devrim olmasada blog d�nyas�nda, olduk�a ilgin� olacak bana kal�rsa.Kodu olabildi�ince k�sa tutaca��m,tek dosyada tutaca��m. index.php �zerinden her bir naneyi yiyebiliyor olacaks�n�z. :)

D.N. : ish ilk olarak no scrolling'i kald�r bence :))

2 yorum:

ish dedi ki...

:) o sitenin i�ler ac�s� halini biliyorum merak etme :D 1024x768 den ba�ka ��z�n�rl�kte �al��m�yor mesela :D hatta direk ortadan kald�rsam iyi olucak galiba :D yar�n heatron'la bulu�ucaz, �imdi g�nl���m� bo�bo�aza ge�iriyodum tam :) seninki bitince ona ge�eriz art�k ..
g�r��mek �zere kolay gelsin ;)

ish dedi ki...

bu arada :) ben bu bo�bo�az� pek sevdim, birbirimize pek �s�nd�k, b�yle .py .py �eklinde herkesin kullanaca�� bi hale getirelim seni dedim ona, o da k�rmad� beni tamam abi yapal�m dedi :D yani yanl�� anlama ama ben bu bo�bo�az'a bi web aray�z, tema deste�i filan vermeyi d���n�yorum :)